Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

UP søger udviklingsproducent til den frie scenekunst i hele Danmark

22. april 2024: Brænder du for kunstneriske processer og -udvikling, og har du en god forståelse af rammevilkårene for frie scenekunstnere i Danmark? Motiveres du af at understøtte nogle af Danmarks dygtigste scenekunstnere i det frie felt, med at udvikle deres kunstneriske og producentfaglige virke? Så er du måske den udviklingsproducent vi søger, til at udvikle og styrke UP’s indsats for de frie scenekunstmiljøer i hele landet.

Om UP
UP’s formål er at udvikle og opkvalificere den frie scenekunst, med særlig fokus på forbedrede produktionsvilkår, styrkelse af entreprenørskab, bæredygtighed og internationalisering, øget sammenhængskraft og samarbejde i dansk scenekunst, samt synlighed for den frie scenekunst generelt. UP er en selvejende institution, hvis primære støttegivere er Statens Kunstfond og Bikubenfonden.

Om stillingen
Udviklingsproducentens opgave er at udvikle og drive UP’s kunstneriske- og producentfaglige udviklingsprogrammer på tværs af landet, gennem netværk og partnerskaber med nationale aktører.

UP’s programmer spænder bredt fra peer to peer vidensdeling til større, strukturelle indsatser. Eksempler på aktuelle aktiviteter er vores in-house residencyprogram Tid i Rum, UP’s deltagelse til Danmarks Teaterforeningers årlige Teaterseminar, koordinering af samarbejdet mellem UP, Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater om projektet KSelekt, vores Webinarrække samt vores nyåbnede kontorfællesskab Workspace.

De projekter du skal realisere, skal delvist finansieres via ekstern funding. Derfor skal du kunne dokumentere resultater indenfor fundraising.

Dit arbejde vil omfatte bl.a. følgende opgaver: 

 • Kuratering af scenekunstneriske aktiviteter i samarbejde med leder og team 
 • Facilitering af kunstneriske residencies  
 • Udvikling af koncept og tematik for aktuelle og nye programmer i tæt samarbejde med UP’s øvrige team 
 • Udarbejdelse af open calls, ansøgningslæsning og udvælgelse af deltagere 
 • Fundraising 
 • Budgetlægning og økonomistyring for hvert projekt 
 • Rekruttering og forberedelse af oplægsholdere, facilitatorer, paneldeltagere mm. 
 • Lokalebooking, forplejning, transport, logi til deltagere og bidragydere 
 • Samarbejde med kommunikationsansvarlige vedr. formidling af programmer og events 
 • Evaluering af hvert projekt  
 • Bidrag til afrapportering overfor UP’s støttegivere 
 • Deltagelse i konferencer og øvrige relevante begivenheder i det frie felt 
 • Bidrag til etablering og udvikling af UP’s Workspace, interne visninger af kunstneriske eksperimenter, udviklingsprocesser m.m. 

Om dig 
Vi søger en engageret og dynamisk kollega med dyb forståelse for udvikling og produktion af scenekunstneriske projekter. Du kan svare ja til flere af følgende:  

 • Har erfaring med kunstneriske og producentfaglige processer og de specifikke udfordringer og behov, der gør sig gældende for frie scenekunstnere. 
 • Har indblik i det scenekunstneriske landskab i Danmark og de gældende strukturelle og støtte-strukturer. 
 • Har et nationalt netværk i scenekunstkunstmiljøet 
 • Har erfaring med kuratering af scenekunstneriske programmer og aktiviteter 
 • Kan dokumentere resultater indenfor fundraising, primært fra private fonde 
 • Kan bidrage til innovation og design af kommende kunstneriske udviklingstilbud 
 • Kan selvstændigt drive og afvikle projekter og programmer fra start til slut 
 • Har erfaring med data og dokumentation af projekter og indsatsers effekter 
 • Har engagement i og forståelse for principper om diversitet, ligestilling og inklusion 
 • Taler og skriver flydende dansk og engelsk 

Ansættelsesvilkår 
Udviklingsproducenten refererer til den daglige leder på UP. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, hvor aften- og weekendarbejde kan forekomme.

Arbejdssted er Baldersgade 6, 2200 København N, hvorfra vi også driver et nyt hus med prøvesale og mødelokaler – et hus, der summer af liv og danner mødested for scenekunstaktører fra både danske og internationale miljøer.

Løn efter aftale.

Tiltrædelse forventes 1. august 2024.    

Ansøgning
Skriftlig ansøgning og CV, herunder dokumentation for fundraisingresultater mv., skal være UP i hænde senest den 9. juni 2024 kl. 23:59.

Ansøgningen sendes via nedenstående link.    

Yderligere oplysninger

Vi forventer at afholde samtaler den 25. og 27. juni 2024.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte leder Anne Dalby på telefon 61 75 75 65 eller mail anne@udviklingsplatformen.dk  

Ansøg via Jobindex på dette link

Vi glæders os til at høre fra dig!