Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

"Vi skal blive bedre til at udfordre os selv"

Ifølge Mikkel Harder har scenekunstbranchen en udpræget tendens til at opsøge det og dem, man selv identificerer sig med. På den måde ekskluderer vi – bevidst eller ubevidst – andre. Det forsøger UP at gøre op med i et stort internationalt residency-program på tværs af seks EU-lande.

Denne klumme er oprindeligt publiceret på iscene.dk

UP har i de sidste år, i dialog med vores støttegivere, arbejdet på at skabe nye muligheder for samarbejder på tværs af landegrænser og kigget på at lave et internationalt residency-program. De freelance scenekunstnere, vi er sat i verden for at opkvalificere og hjælpe, har altid været meget mobile. Og ikke mindst børne- og ungdomsgrupperne har altid turneret meget internationalt.

Men for rigtig mange grupper er det internationale stadig et lukket land. Netop den lukkethed har UP tidligere sat fokus på i en artikel hos ISCENE. Og det er også en af grundene til, at UP støtter de internationale lokale i Toaster-samarbejdet Meeting each other – across borders, som finder sted den 29. april. Og nu går vi altså skridtet videre med et internationalt residency-program.

Baggrunden for vores nye internationale residency-program

Vi besluttede, at det var vigtigt at indhente viden om hvilke typer internationale residency-programmer, der virker godt for hvem. Efter en lang researchperiode steg vi på toget og drog via såkaldt slow travel på studietur rundt i en række EU-lande i efteråret 2021. Det gjorde vi for at lære potentielle samarbejdspartnere i et residency-program at kende. Herefter begyndte vi at forberede en ansøgning til EU’s Creative Europe-program.

Det gav mening for os at opbygge et netværk af institutioner, som vi kunne lære noget af, og vice versa. Vigtigst skulle vi finde frem til en række partnere, som vi kunne udvikle et program med, som kommer kunstnerne til gode. Da vi havde fundet frem til de perfekte partnere, blev vi sammen hurtigt enige om to dagsordner, vi var nødt til at forholde os til: Diversitet og klima.

Understøtte de underrepræsenterede

Diversitet er en del af alles hverdag – eller burde være det. For vi har en udpræget tendens til at opsøge det og dem, vi selv identificerer os med. På den måde ekskluderer vi – bevidst eller ubevidst – andre.

Det kan være på grund af etnicitet, sprog, kønsopfattelse, klasse eller andre markører. Og hvert land har sine specifikke udfordringer. Mange af EU’s borgere har mange forskellige tilhørsforhold, som ikke nødvendigvis defineres af nationalstaternes grænser, men som bare gør, at de ofte ikke får plads til at udfolde deres kunstneriske potentiale indenfor de nationale rammer, hvor de er et mindretal.

Forud for tilblivelsen af vores residency-program blev vi sammen med partnerne enige om, at det var vigtigt at understøtte kompagnier, der er underrepræsenterede i vores nationalstater, til at få en international platform og dermed et større potentiale for at udvikle deres kunstneriske potentiale og på længere sigt nå ud til et bredere publikum.

Slow travel

FN’s klimarapporter taler et meget tydeligt sprog: Vi skal handle anderledes, hvis vi skal redde planeten. Vi kan ikke gøre, som vi plejer, og forvente, at tingene retter sig op af sig selv. Så hvis man skal arbejde sammen på tværs af grænser og kulturer, må man finde en måde at gøre det på, der skader så lidt som muligt. Det bedste for klimaet er selvfølgelig, at vi slet ikke flytter os. Men vi har brug for at finde nye veje i fællesskab. Derfor må vi flytte os på en bedre måde og opholde os der, hvor vi flytter os hen, i længere tid ad gangen. Derfor begyndte vi i starten af projektet at tænke i slow travel – i vores tilfælde at rejse med tog, hvor det er muligt.

Synliggørelse af identiteter på tværs af landegrænser

Identitetsbegrebet er under hastig forandring på tværs af landegrænser. Og det var den proces, vi fandt frem til, at vi skal understøtte og synliggøre. Dermed opstod projektet Moving Identities, som nu har opnået støtte fra Creative Europe-programmet. Med i samarbejdet er venues fra Belgien, Estland, Norge, Spanien og Tyskland og derudover en række meget kompetente rådgivningspartnere, herunder danske Bæredygtigt Kulturliv NU og HIMHERANDIT.

UP har en todelt rolle i Moving Identities. Vi fungerer nemlig både som tovholder og som residency-venue. Derfor kan vi i programmets treårige levetid hvert år tilbyde et kompagni på tre til fem personer, som har base i Danmark, et seks ugers honoreret residency-ophold med tilknytning til konsulenter, der er relevante for gruppen.

Open call 

Alle residency-forløb udbydes simultant i foråret i alle seks lande via Open Call. Og grupper, der har bopæl i Danmark, kan derfor søge om et forløb, der starter med to ugers residency i København. Derefter rejser de to uger til et andet EU-land og det følgende forår til et tredje EU-land. 

Udover at sende en dansk gruppe videre til to andre lande, får UP hvert år to grupper på besøg i to uger ad gangen fra de andre partnerlande. Alle deltagerne er fuldt honorerede og rejser, diæter og ophold er også finansieret.

Formålet med de lange ophold er, at grupperne, ud over at kunne udvikle eller videreudvikle eget kunstneriske materiale og skabe nyt, også møder ligesindede kunstnere i de lande, de besøger. Og at de bliver introduceret til netværk, der kan være relevante for netop dem. I det sidste residency er der også fokus på fremtiden. Og på at hjælpe dem med at nå ud til venues, der kan være relevante for dem.

Så forhåbentlig vil Moving Identities gøre en stor forskel for de deltagende kompagnier. Men lige så vigtigt er det, at vi, der får besøg af dem, bliver klogere og bedre til at tilbyde underrepræsenterede kunstnere relevante residencies i fremtidens EU. Og at vi lærer at flytte os rundt og arbejde på en mere bæredygtig måde. Det er UP's drøm.

Mikkel Harder1 rotated