Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Mentorprogram 2024

Sæt fokus på din faglige og personlige karriereudvikling indenfor scenekunst med Udviklingsplatformens mentorprogram.

I det et-årige mentorprogram får du mulighed for at få sat perspektiv på din producentfaglige praksis og få sparring, uanset hvor du er i din karriere. Via mentorprogrammet bliver du matchet med en kvalificeret mentor, som har værdifuld erfaring og indsigt relevant for netop dig.

Målgruppe
Mentorprogrammet retter sig mod scenekunstproducenter, selvproducerende scenekunstnere, der arbejder inden for den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre.

Du kan både være garvet i faget med mange års erfaring eller være i starten af din karriere. Dog forventes det, at du har relevant erfaring med professionel producentvirksomhed indenfor scenekunstområdet, herunder også som scenekunstner.

Eksempler på fokus

 • Ledelsesbevidsthed.
 • Selvstændighed.
 • Troen på sig selv som producent/modighed.
 • Bevidsthed om ens egen formåen/rammer både privat og professionelt.
 • Den svære samtale. Prioritering.
 • Publikumsudvikling og et ønske om en mentor, som har haft succes med netop dette.
 • At værket får et langt liv og fokus på processerne, der kan gøre det muligt.
 • … eller helt andre ambitioner, som du definerer i din ansøgning

Fakta
Mentorprogrammet 2024 kører fra primo 2024 til ultimo 2024.

Der optages mellem otte og ti mentees i programmet, og du kan kun søge som enkeltperson. Ikke flere personer sammen.

Mentor og mentee har i forløbet cirka syv møder inklusiv tre obligatoriske fællesmøder. De tre obligatoriske fællesmøder bliver afholdt på følgende dage:

 • Onsdag 10. januar 2024.
 • Onsdag 15. maj 2024.
 • Onsdag 4. december 2024.

Det er en forudsætning for optag i mentorprogrammet, at du kan deltage i alle fællessamlingerne.

Mentor og mentee fastsætter selv datoerne for de fire resterende møder, der er mellem de enkelte mentor/mentee par, som kan afholdes enten fysisk eller online i løbet af programmet.

Som mentee skal du være indstillet på at tage ansvar for forløbet, så du får mest muligt ud af det. Det vil sige, at det er dit ansvar at arrangere møder med mentor, formulere dagsorden og følge op på de aftaler, som du indgår med din mentor.

Som mentee forpligter du dig til at vidensdele resultatet af dit forløb, både til Udviklingsplatformen, men også på det afsluttende seminar i december 2024.

Mentorprogrammet er gratis. Du skal dog selv afholde rejseudgifter til alle møder. (Hvis mentor og mentee bor langt fra hinanden, kan du søge UP om tilskud til rejseudgifter.)

Sådan ansøger du
Mentorprogrammet kan søges af scenekunstproducenter og selvproducerende scenekunstnere, der ønsker at videreudvikle deres producentpraksis.

Som scenekunstproducent el. selvproducerende scenekunstnere skal du beskrive dit nuværende arbejde og hvilke udfordringer og ambitioner, som du vil arbejde med som mentee.

Det er muligt, men ikke et krav, at foreslå en mentor i din ansøgning. Vi bruger det som guideline til hvilken mentor du bliver parret med.

Ansøgningen må maks. være en side og en side CV (2 sider i alt samlet i en PDF), som uploades via ansøgningsformularen.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 11. oktober kl. 23.59

Link til ansøgningsformular